Welcome Üdvözöljük Bine ati venit Srdačno
Vas pozdravljamo
English Magyar Română Srpski

Az ERNA – EuroRegional News Aggregator – című projekt fő célkitűzése, hogy a határtérség szervezetei, valamint a lakosság számára olyan információkat kínáljon, melyek a cross-border jelleget hangsúlyozzák, így a célcsoportok a közvetlen környezetüket érintő hírekhez juthatnak, tekintet nélkül a földrajzi határokra.

A projekt megvalósításának időszaka: 2011.01.01. – 2012.06.30.

Forrásmegoszlás:


EuroRegional News Aggregator


A „EuroRegional News Aggregator” című projekt a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében valósul meg (www.huro-cbc.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap valamint Magyarország és Románia társfinanszírozásával. A program célja közelebb hozni egymáshoz a határmenti térségben élő embereket, közösségeket és gazdasági szereplőket az együttműködésbe bevont térség közös fejlesztésének elősegítése érdekében, a határmenti térség alapvető erősségeire építve.

Principalul obiectiv al proiectului ERNA – EuroRegional News Aggregator – este să ofere organizaţiilor, precum şi populaţiei ce activează în zona frontalieră, informaţii ce accentuează caracterul cross-border, astfel grupurile ţintă primind ştiri ce interesează contextul lor direct, fără a ţine cont de graniţele geografice.

Perioada de implementare a proiectului: 01. 01. 2011 - 30. 06. 2012

Distribuirea surselor


EuroRegional News Aggregator


Proiectul EuroRegional News Aggregator este implementat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu) şi este finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională , completat de co-finanţarea naţională a celor două state membre participante în program, Ungaria şi România. Obiectivul general al Programului este de apropia actori economici, persoane şi comunitaţi, cu scopul de a exploata mai eficient oportunităţile oferite de dezvoltarea comună a zonei de frontieră.